Kracht door balans

 

Biofeedback opleiding

 

 

StartpaginaIntroductie cursusSupervisieOverige cursussenDocentenScholingsagendaWebwinkel

 

Cursus ďBehandeling van slaapproblemenĒ (3-daagse)

 

Inleiding

Af en toe een nacht moeilijk in slaap vallen, of 's nachts wakker zijn is een normaal verschijnsel, dat meestal ontstaat na een periode van stress. Als de stress voorbij is dan herstelt de natuurlijke slaap zich weer.  Soms echter niet! Als de stress te lang duurt dan kan er zich een patroon ontwikkelen waardoor de slaap blijvend verstoord lijkt. Vaak komt de cliŽnt bij de therapeut/ coach voor een ander probleem en lijkt het slaapprobleem een te verwaarlozen klacht.  Als de cliŽnt echter moe en lusteloos blijft, zich slecht kan concentreren en er geen schot in de behandeling komt, dan is het eerst aanpakken van het slaapprobleem zinvol. Om deze categorie cliiŽnten goed te kunnen begeleiden is een gedegen kennis van de fysiologie van de slaap nodig, naast het kunnen hanteren en interpreteren van goede meetinstrumenten. Dit om de inmiddels multifactorieel bepaalde klacht te ontrafelen en om een goed stappenplan naar herstel te maken. De cursus "behandeling van slaapproblemen"wil daar aan bijdragen.

Reacties van deelnemers:

"Een direct toepasbare nascholing met veel praktische en theoretische onderbouwing"

"Goede afwisseling tussen theorie en praktijk en leuk gebracht"

"Afwisselende cursus met zeer verzorgd en compleet cursusmateriaal"

De cursus bevat de volgende onderdelen:

 • Up to date informatie over het proces van slaap (slaapfysiologie, bioritme, gevolgen van slecht slapen)

 • Diagnostiek via slaapdagboeken, vragenlijsten en moderne middelen, zoals slaapanalyse-apps voor de smartphone. 

 • Aanvullend onderzoek via biofeedback stressprofiel en hersengolfmeting

 • Informatie over slaapstoornissen en slaapmedicatie.

 • Rol huisarts: NHG standaard ďSlaap en slaapmiddelenĒ

 • Inzicht krijgen in aanvullend onderzoek door slaapcentrum en wanneer doorverwijzen?

 • Het maken van een goede slaapanalyse met beantwoording van de vragen: heeft de cliŽnt een slaapprobleem en op welk domein* ligt dat probleem?
  *) Bijvoorbeeld stress, foutieve cognities omtrent slaap en slaaphygiene, verstoord bioritme, bewegingsarmoede, lichamelijk uit balans (zenuwstelsel, hersenen).

 • Behandelmogelijkheden. zoals psycho-educatie over slaap en slaaphygiene, stressreductie, ontspanningsoefeningen, beweging, stimulus control, slaaprestrictie, lichttherapie, anti-piekertraining, cognitieve interventies en aanpak van innerlijke disbalans via biofeedback of hersentraining (neurofeedback en audiovisuele entrainment)

 • Men leert een op de cliŽnt aangepast stappenplan opstellen, de cliŽnt te trainen in de aangeboden interventies en adequaat te begeleiden bij het herstelproces.

Omschrijving cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen, waarin theorie en praktijk afgewisseld worden. Op dag 1 wordt informatie gegeven over het proces van slaap, diagnostiek en simpele interventies, waarmee een groot deel van de mensen met slaapproblemen geholpen kunnen worden. De tweede dag gaat over aanvullend onderzoek en interventies, die kunnen helpen als de interventies van dag 1 onvoldoende baat bieden. Op dag 3 worden interventies besproken, die bij aanhoudende slaapproblemen kunnen worden toegepast, en wordt getoond hoe alle gegevens gecombineerd kunnen worden om te komen tot een volledige stappenplan. Tussen de cursusdagen in worden huiswerkoefeningen gegeven.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten, psychologen, POH-GGZ en oefentherapeuten, die cliŽnten zien met slaapproblemen  en die deze populatie adequaat willen leren begeleiden.

 

Aantal deelnemers

10-16 personen

 

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de cursist in staat om  een goede slaapanalyse van een cliŽnt te maken en een aangepast stappenplan op te stellen voor een goed herstel.

De cursist is in staat de cliŽnt adequaat te begeleiden door het stappenplan en te trainen in de aangeboden oefeningen.

 

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen met een tussenliggende periode, waarin huiswerkopdrachten gegeven worden. Het cursusmateriaal, bestaande uit artikelen, vragenlijsten en onderstgeunend materiaal, wordt geleverd op een USB stick. Een deel van de cursusinformatie (waarin al een huiswerkopdracht wordt aangeboden) wordt vooraf verstuurd via email.

 

Data

Herhaling op: 29-05-2018, 12-06-2018 en 26-06-2018 Ca. 3 maanden na de cursus zal een supervisiedag plaatsvinden (september 2018, kosten Ä 150,- euro)

 

Studiebelasting

19,5 contacturen

4.5 uur huiswerkopdrachten

28 uur aanbevolen literatuur*

 

Aanbevolen literatuur

Download hier de literatuurlijst.

 

Locatie

Eenhoorn Amersfoort, Amersfoort (tegenover station Amersfoort)

 

Docenten

DaniŽlle Matto (Eerstelijnspsycholoog)

Peter Vaessen (Psychosomatisch Fysiotherapeut).

 

Leiding

DaniŽlle Matto (CursuscoŲrdinator Kracht door balans Ė Biofeedback opleiding)

 

Kosten

Ä 795,- euro, inclusief lunch, koffie en thee

 

Certificaat en accreditatie

Accreditatie is verleend door de ADAP (22 punten)

Accreditatie is verleend door het Keurmerk Fysiotherapie (12 punten).

Accreditatie is verleend door het KNGF voor het register Psychosomatisch Fysiotherapeut (22 punten).

Accreditatie is verleend door de Landelijke Vereniging POH-GGZ (18 punten).

Accreditatie is verleend voor psychologen A&G (24 punten)

Accreditatie is verleend voor eerstelijnspsychologen A&G (22,5 punt)

Accreditatie is verleend door de FGzPt (6 punten)

Accreditatie wordt aangevraagd bij de VBAG

 

Inschrijving

Deelname aan de cursus is onderworpen aan de algemene voorwaarden, die te vinden zijn op de website.

 

Inschrijfformulier